Zvolená kategória: Nezaradené

  • OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A COOKIES

    ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV Vážený klient, tento dokument slúži na poskytnutie Vám základných informácií o tom prečo zbierame Vaše osobné údaje, jedine za akým účelom ich môžeme použiť, komu ich poskytneme ako i ďalšie potrebné informácie vyplývajúce z právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov. V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať na nižšie uvedených kontaktoch. PREVÁDZKOVATEĽ Prevádzkovateľom osobných údajov podľa […]

Back to top Arrow